Werknemersschadeverzekering

Tijdens het werk kunnen werknemers schade oplopen. De verantwoordelijkheid hiervoor kan bij de werkgever liggen. Met de werknemersschadeverzekering kunt u het vergoeden van de schade ten laste laten gaan van deze verzekering. De polis biedt een ruime dekking tegen schade.

Voor de werknemers kunt u een collectieve ongevallenverzekering afsluiten, maar u kunt ook kiezen voor een verzekering met een ruimere vergoeding, namelijk de werknemersschadeverzekering.

Wanneer keert de werknemersschadeverzekering uit?

Verzekerd is schade aan personen en/of zaken. Het gaat om letsel of op een andere manier om aantasting van de gezondheid van werknemers. Bij zaakschade kunt u denken aan beschadiging aan of het verliezen van spullen. Ook bij schade met een motorrijtuig biedt de verzekering deels dekking, maar daarbij gelden wel voorwaarden. Schade aan motorrijtuigen kunt u claimen op de motorrijtuigenverzekering. De werknemersschadeverzekering biedt een aanvullende dekking. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

  • Vergoeding van het eigen risico in de autoverzekering
  • Een compensatie voor het verlies van korting door het claimen van schade op de motorrijtuigenverzekering

Ook buiten het werk om voegt de werknemersschadeverzekering iets toe

Het woon/werkverkeer wordt ook gezien als werktijd. Ook tijdens bedrijfsuitjes, opleidingen en zakenreizen kunt u op de verzekering vertrouwen.

De premie is aftrekbaar van het inkomen

De betaalde premie kunt u in mindering brengen op het inkomen. Daar staat tegenover dat de uitkering weer wordt belast. U behaalt fiscaal voordeel als u de premie nu af kunt trekken tegen een hoog belastingtarief en uitkeringen worden weer belast tegen een laag tarief. De zwaarte van de belastingheffing neemt namelijk toe naarmate het inkomen hoger is.

Vooroordelen over de AOV

Vaak wordt de AOV betiteld als duur, maar dat valt meestal mee. Bouwvakkers van 50 jaar en ouder betalen inderdaad een hoge premie voor deze verzekering, maar voor veel beroepsgroepen valt de premie mee. Ook bij een hogere leeftijd van de verzekerde. Er zijn effectieve manieren om de premie te verlagen. Denk maar eens aan een langere eigen risico termijn of u laat de AOV alleen uitkeren als u volledig arbeidsongeschikt bent. Kiezen voor een ruime dekking zorgt natuurlijk ook voor een naar verhouding hoge premie.

Er zijn geen alternatieven voor de AOV

Ondernemers kunnen een financiƫle buffer opbouwen voor het opvangen van een langere periode van arbeidsongeschiktheid. Dat is een goed streven, maar dat maakt de arbeidsongeschiktheidsverzekering niet overbodig. Het blijvend arbeidsongeschikt raken is namelijk het grootste gevaar. U kunt geen buffer opbouwen tot uw pensioendatum. Mogelijk gaat het nog lukken voor zestigers, maar voor jongere ondernemers zeker niet. Ook een broodfonds is geen volwaardige vervanging voor de AOV. Deze keert namelijk ook maar een beperkt aantal jaren uit.

Vragen? Stel ze gerust!

14 + 4 =